fbpx
melekyatırımcılık

Melek Yatırımcıları Etkileyen 5 Nokta

Melek Yatırımcıları Etkileyen 5 Nokta

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, geleneksel iş modellerinin yavaş yavaş ortadan kalkmasına ve yeni pratiklerin onların yerine geçmesine neden oluyor. Girişimcilik, son yıllarda bu doğrultuda en sık kullanılan kavramlar arasında.  Dünyanın her geçen gün daha da küresel bir yer haline gelmesi, insanlar için çözülmeyi bekleyen yeni sorunların ortaya çıkması ve insan gereksinimlerinin çeşitlenmesi, girişimcilerin faaliyet alanlarının genişlemesinin ve girişimciliğin yaygınlaşmasının temel nedenleri arasında. Ancak girişimciliğin pek çok zorluğu barındıran bir süreç olduğunun da bilinmesi lazım.

Özellikle finansman noktasında yaşanan sorunlar, çok sayıda girişimin daha başlamadan ortadan kalkmasına yol açabiliyor. Bu noktada girişimcilerin gereksinim duydukları finansmanı sağlayabilmeleri için çeşitli alternatifler de mevcut. Melek yatırımcı olarak adlandırılan bireysel ya da kurumsal yatırımcılar da bu noktada başvurulabilecek kapılar arasında.

Kendilerine sunulan projeleri inceleyen ve uygun gördükleri projeleri belirli bir pay karşılığında finanse eden melek yatırımcılar, bu finansmanı sağlamaya detaylı bir değerlendirme sürecinden sonra karar verirler. Ancak günümüzde girişimlerin sürekli artması, melek yatırımcılar için yatırım yapılacak proje alternatiflerinin artması anlamına da geliyor. Melek yatırımcı desteği alabilmek ve onları etkileyebilmek adına dikkat edilmesi gereken pek çok husus mevcut. Farklı girişim projeleri içinden ön plana çıkabilmek ve gereksinim duyulan finansmana erişebilmek için, yatırımcıların karşısına çıkmadan önce aşağıdaki hususların göz önünde tutulması önerilir.

İyi Bir Perspektif ile İşe ve Sürece Hâkim Misiniz?

Melek yatırımcı olarak projeleri destekleyecek olan kişi ya da kurumlar, her şeyden önce girişimcilerin işe ve sürece hâkim olmalarına dikkat ederler. Girişimcilerin kendilerini ifade edebilme yetenekleri de bu noktada belirleyicidir. Etkili bir proje, yeteri kadar iyi sunulamadığı zaman yatırımcılardan olumsuz bir not alabilir. Projesinin sunumunu yapacak olan girişimcinin etkili bir konuşma ile projesinin tüm detaylarını anlatabilmesi gerekir. Ayrıca iş süreçlerinin nasıl ilerleyeceği ve iş planlaması da bu aşamada ifade edilmelidir. Zaman zaman yatırımcılar çeşitli sorular ile girişimcileri sınamak da isteyebilir. Gelebilecek soruları önceden tahmin etmek ve alternatif cevaplara dair çalışmak, tökezlemeyi engeller. Sorulara cevap verirken şüpheye düşmek ya da çelişkili yanıtlar vermek de yatırımcıların güven kaybı yaşamalarına neden olur. Bu yüzden de sunum gününden önce iyi çalışmak ve birkaç kez prova etmek önerilir.

melekyatırımcılıkzaman

Projenin Global Bir Etkisi Olabilir Mi?

Melek yatırımcılar için projenin etki alanı da büyük önem taşır. Bir projenin daha yüksek başarı elde edebilmesi, ancak daha geniş bir kitleye ulaşabilmesi ile olanaklı hale gelir. Ancak daha kalabalık bir kitleye hitap edebilmenin de pek çok zorluğu mevcuttur. Bazı durumlarda niş bir kitleye hitap etmek, küresel bir kitleye hitap etmekten daha etkili olabilir. Projenin niteliğine göre bu noktaya vurgu yapmak gerekir.

İşi Yönetecek İyi Bir Ekibiniz Var Mı?

Başarılı girişim hikayelerinde her zaman girişimci ön plana çıkarılır. Ancak çoğu zaman bu başarının arkasında profesyonelce çalışan bir ekip yer alır. Tek bir kişi olan girişimcinin, tek başına tüm süreçleri kontrol etmesi ve düzenlemesi mümkün olmadığına göre; girişimci kadar ekip de önemlidir. Melek yatırımcı bireyler ve kurumlar da bu hususa büyük özen gösterir. Projenin sunumu esnasında ekibin de sunulması gerekir. Ancak proje ekibi belirlenirken dostluk ya da daha farklı ilişkiler değil, tamamen profesyonellik göz önünde bulundurulmalıdır.

Projenin niteliğine göre, gereksinim duyulan her alandan uzmanların yer aldığı bir ekip, yatırımcılar üzerinde olumlu bir izlenim bırakmaya yardımcı olur. Çok güçlü projeler, yetersiz bir ekibin elinde heba olabilir. Ya da tam tersi, yeterince iyi olmayan bir proje, deneyimli ve profesyonel bir ekibin elinde olgunlaşarak mükemmel bir hale gelir. Bu noktada Büyük İskender’in “Bir kuzunun komuta ettiği aslanlar ordusu beni korkutamaz, ama bir aslanın komuta ettiği kuzular ordusu için aynı şeyi söyleyemem” sözünü unutmamak gerekir.

Piyasa Ürün ya da Hizmete Dair Farkındalığa Sahip Mi?

Girişimlerin başarıya ulaşabilmesi, onu talep edecek bir kitlenin ve piyasanın varlığı ile mümkün olur. Pazarlamanın geleneksel döneminde firmalar bir ürün ya da hizmet üretir, sonra da insanların onu beğenmesi ve satın alması için talep yaratmaya çalışırdı. Ancak günümüzde bu yaklaşım büyük oranda geçerliliğini kaybetti. İnsanlar küreselleşen dünyanın akıllı araçları sayesinde kendi taleplerini ve kendi ihtiyaçlarını belirleyebiliyor. Firmaların da bu beklentileri ve gereksinimleri karşılayabilme potansiyeline sahip ürün ve hizmetler geliştirmesi gerekiyor.

Melek yatırımcı desteği almak isteyen girişimcilerin bu durumu göz önünde bulundurması son derece önemli. Geliştirilen projenin, üretilen ürünün ya da hizmetin insanların bir gereksinimini karşılayıp karşılamadığının tespit edilmesi; piyasanın bu ürüne vereceği tepkinin önceden planlanmaya çalışılması; mevcut rekabet durumunun analiz edilmesi ve hedef kitle üzerinde bazı ön araştırmalar yaparak rapor haline getirilmesi melek yatırımcıların ilgisini çekebilir. Bazen iyi projeler, yanlış zamanda ortaya çıktıkları için heba olabilirler. Elektrikle çalışan araçların ilk olarak 1800’lü yıllarda üretildiği, ancak o günün şartlarında elektriğe ulaşmanın zorluğu ve yüksek miktarda elektriği depolayacak pillerin olmaması gibi etkenlerden dolayı başarısızlığa uğrayarak 200 yıl kadar beklemek zorunda kaldığı bu durum için iyi bir örnek.

melekyatırımcılıkpazarmarket

Ürün Hedeflediği Pazara Uygun Mu?

Melek yatırımcı desteği için ürün ya da hizmet ile hedef pazar arasında uyum olması da göz ardı edilmemesi gereken hususlar arasında. Başarıya ulaşabilmek adına, doğru ürünü tasarlamak ve üretmek yeterli olmaz. O ürünün hangi pazara sunulacağını planlamak da önem taşır. Bu noktada farklı pazarların özelliklerini bilmek ve ürünün o pazara neden uygun olduğunu ikna edici bir şekilde melek yatırımcılara anlatmak da önem taşır.

 

Öneri İçerik: Melek Yatırımcılık Nedir?

Sektör hakkında daha fazla bilgi almak için ve Bodrum Angels Blog’u takip etmeye devam edin. Bizimle iletişime geçmek için web sitemizi ziyaret edin.

Sosyal Medya’da Bodrum Angels.

About The Author

Yorum bırakın

Scroll to Top