fbpx
Business associates shaking hands in office

Yatırım Almak 101: Yatırımcı Sorularına Hazırlık

Yatırımcı Sorularına Hazırlık

Teknoloji ile şekillenen günümüz iş dünyasında, girişimcilik önemli bir yere sahip. Toplumsal yaşamdaki belirli sorunlara çözüm üretmek ya da insan yaşamını daha kolay hale getirmek için geliştirilen projeler, çoğu zaman bir sermayeden yoksun olarak ortaya çıkar. Genellikle genç ve orta yaşlı girişimciler tarafından tasarlanan ve sürdürülen girişimcilik projelerinin hayata geçirilebilmesi için yatırımcılara gereksinim duyulur. Sermayesi bulunan ve farklı iş fikirlerine yatırım yapmak isteyen yatırımcılar, belirli bir oranda pay karşılığında, girişimcilerin projelerine ortak olurlar. Bu durumda; yatırımcılar, yatırdıklarından daha fazla kazanç sağlayacakları için, girişimciler ise projelerini hayata geçirebilme olanağı buldukları için kendilerini kârlı kabul eder. Bu yüzden de girişimciler için yatırım almak büyük önem taşır. Ancak yatırımcıların her projeyi desteklemeleri gibi bir durumun söz konusu olmadığının da bilinmesi lazım. Yatırım yapılacak projeler bir dizi testten geçirilir. Yatırımcıların, girişimcilere akıllarına takılan soruları sordukları sunum toplantıları da bu testlerin bir parçasını oluşturur. Yatırımcı sorularına tatmin edici cevaplar vermek, yatırım almak için gereklidir. Bu sorular genellikle farklı biçimlerde olsa da genel olarak birbirleri ile büyük benzerlikler taşır. Bu yüzden de yatırımcı sorularına önceden hazırlık yapmak ve sorunun yöneltildiği anda duraksamadan cevap vermek tavsiye edilir.  

angel invest

İşinizi Eşsiz ve Farklı Yapan Nedir?

Çok sayıda benzeri bulunan ve herhangi bir yenilik sunmayan sıradan bir proje, yatırımcılar tarafından ilgi görmez. Bu durum girişimciliğin ruhuna da aykırı olarak kabul edilir. Yatırımcılar ile bir araya gelmeden önce bu soruya verebilmek için detaylı bir cevap hazırlanması gerekir. Projenin neden eşsiz olduğunun ve benzer projelere kıyasla ne tür farklılıklar ya da yenilikler içerdiğinin ikna edici bir dille aktarılması önerilir. Tek bir fark ya da tek bir ayırt edici yön de çoğu zaman yeterli görülmez. Projenin ayırt edici noktalarını maddeler halinde hazırlamak ve tek tek açıklamak, yatırımcıların etkilenmesine yardımcı olur. 

Neden Biri Ürününüzü Ya da Hizmetinizi Satın Alma Mecburiyetinde Olsun?

Bir girişimin başarıya ulaşabilmesi için, ortaya konulan ürün ya da hizmetin insanlar tarafından satın alınması gerekir. Zira tüm girişimlerin hedef kitlesi, insanlardır. Ancak insanların geliştirilen bu yeni ürün ya da hizmeti tercih etmeleri için, kabul edilebilir nedenlere gereksinim duyulur. Yatırım almak isteyen girişimcilerden, kendi projelerinin neden insanlarda karşılık bulacağını da açıklamaları talep edilir. Bu noktada da girişimcilerin, tatmin edici cevaplar sunması beklenir. Geliştirilen projenin insanların hangi gereksinimlerini karşılayacağı, hayatlarında ne gibi değişimlere ya da kolaylıklara yol açacağı bu soru karşısında net olarak ifade edilmelidir. Bu noktada geliştirilen ürün ya da hizmetin satın alınmasının bir tercih meselesi olacağını söylemek, pek de doğru olmaz. Zira yatırımcılar sermayelerini bir ihtimalden daha çok, bir mecburiyete yatırma eğilimi gösterir. 

angel investments

İşinizin Büyüme Potansiyelinin Yüksek Olduğunu Nasıl Anladınız?

Bir işin mevcut potansiyelinin yüksek olması da yatırım almak için yeterli olarak görülmez. Hem yerel hem de ulusal ekonomilerin sürekli olarak büyüdüğü göz önünde bulundurulduğu zaman, bugün büyük olan bir şeyin, yarın da büyük olması beklenir. Bu da projenin büyüme potansiyeli ile doğrudan alakalıdır. “İşinizin büyüme potansiyeli olduğunu nasıl anladınız?” sorusu, girişimcilerin cevaplamakta en çok zorlandıkları sorular arasında yer alır. Bu noktada tatmin edici olmayan cevaplar vermek ya da tamamen tahminler üzerinden konuşmak, yatırımcıların projeyi destekleme ihtimallerini düşürür. Bir dizi araştırma yapmak, projenin faaliyet göstereceği sektöre dair verilerden yola çıkmak, varsa yapılmış araştırmalardan faydalanmak, benzer projelerin serüvenlerini paylaşmak ve benzeri yöntemler, yatırımcılar üzerinde daha etkileyici olur. Ayrıca alanında uzman bir ekip tarafından, geliştirilen proje baz alınarak yapılacak fizibilite raporu da yatırımcıların projeyi destekleme ihtimallerini arttırır.

Rakipleriniz Kimlerdir?

Günümüz ekonomi dünyası içerisinde rekabet oldukça önemli bir yere sahip. Özellikle dijitalleşmenin yaygın hale gelmesi ve insanların ürün ya da hizmet alımında fiziki sınırlarının ötesine geçmeye başarması, rekabetin daha görünür hale gelmesini sağladı. Önceden yalnızca fiziki çevrelerinde bulunan firmalar ile rekabet etmek durumunda olan işletmeler, artık adını bile duymadıkları pek çok firma ile rekabet etmek durumunda. Doğal olarak yatırım almak isteyen girişimcilerin, rekabet analizlerini iyi yapmaları gerekli. Zira yatırımcılar için bu durum son derece önemli. Yatırımcılar tarafından rakiplerin kimler olduğu sorulduğu zaman, bu soruya da detaylı bir şekilde cevap verilmesi gerekli. Yapılacak yatırım ve geliştirilen bu proje ile bu rakipler karşısında tutunma ihtimalinin olup olmadığını saptayabilmek için, tüm rakiplerin detaylı bir şekilde sunulması önerilir. 

Takımınızı Nasıl Büyütmeyi Düşünüyorsunuz?

Bir girişim başarıya ulaştığı zaman, genellikle fikri ortaya atan girişimcinin adı ön plana çıkar. Ancak arka planda girişimin başarıya ulaşabilmesi için, büyük bir ekip çalışmasına gereksinim duyulur. Tek bir kişinin emeği ile başarıya ulaşabilen girişimlerin sayısı yok denilecek kadar azdır. Bu yüzden de her girişimcinin, kendisi için nitelikli bir ekip oluşturması gerekir. Projenin başarıya ulaşmasında proje ekibinin etkisi büyük olduğu için, yatırımcılar bu konuyla da yakından ilgilenir. Yatırım almak için yatırımcıların karşısına çıkmadan önce, mevcut proje takımına dair bilgiler sunulmalı ve gelecekte de bu takımın nasıl geliştirileceğine dair planlar sunulmalıdır. Nitelik, bir proje ekibinde aranan en önemli kriterdir. Hem mevcut ekip içerisinde hem de gelecekte ekibe dahil edileceklerde, niteliğin ön plana çıkarılması gerekir. Projenin faaliyet göstereceği sektöre dair bilgi ve deneyimleri bulunan bir ekip ile yola çıkmak ve aynı şekilde bu ekibi büyüterek ilerlemek, yatırımcıların göz ardı etmeyecekleri bir özellik olarak kabul edilir. 

 

Öneri İçerik: Bir Girişime Yatırım Yapılmadan Önce Dikkat Edilmesi Gereken 6 Nokta

Sektör hakkında daha fazla bilgi almak için ve Bodrum Angels Blog’u takip etmeye devam edin. Bizimle iletişime geçmek için web sitemizi ziyaret edin.

Sosyal Medya’da Bodrum Angels.

About The Author

Yorum bırakın

Scroll to Top